06/12/2019

Bộ đề kiểm tra Giữa học kỳ 2 lớp 4 và lớp 5 (có ma trận theo TT 22)

Dưới đây là bộ đề kiểm tra Giữa học kỳ 2 các môn Toán và Tiếng Việt của lớp 4 & 5 - Năm học 2017 - 2018 (có ma trận theo TT22). Bạn có thể bấm vào tên từng tài liệu để tải về tham khảo.


Bấm trực tiếp vào tên tài liệu bên dưới để tải về nhé!

LỚP 4:
Đề kiểm tra môn Toán 4 - Giữa HK 2_Số 1
Đề kiểm tra môn Toán 4 - Giữa HK 2_Số 2
Đề kiểm tra môn Toán 4 - Giữa HK 2_Số 3

Đề kiểm tra môn Tiếng Việt  4 - Giữa HK 2_Số 1
Đề kiểm tra môn Tiếng Việt  4 - Giữa HK 2_Số 2
Đề kiểm tra môn Tiếng Việt  4 - Giữa HK 2_Số 3
Đề kiểm tra môn Tiếng Việt  4 - Giữa HK 2_Số 4

Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 4

LỚP 5:
Đề kiểm tra môn Toán 5 - Giữa HK 2_Số 1
Đề kiểm tra môn Toán 5 - Giữa HK 2_Số 2
Đề kiểm tra môn Toán 5 - Giữa HK 2_Số 3
Đề kiểm tra môn Toán 5 - Giữa HK 2_Số 4
Đề kiểm tra môn Toán 5 - Giữa HK 2_Số 5
Đề kiểm tra môn Toán 5 - Giữa HK 2_Số 6

Đề kiểm tra môn Tiếng Việt 5 - Giữa HK 2_Số 1
Đề kiểm tra môn Tiếng Việt 5 - Giữa HK 2_Số 2
Đề kiểm tra môn Tiếng Việt 5 - Giữa HK 2_Số 3
Đề kiểm tra môn Tiếng Việt 5 - Giữa HK 2_Số 4

Bạn cũng có thể tham khảo thêm bộ đề KTĐK môn Toán và Tiếng Việt lớp 2 và lớp 3 (của năm học trước) tại link bên dưới:

Đề KTĐK_Giữa HKII_Tiếng Việt 3
Đề KTĐK_Giữa HKII_Toán 3 

Đề KTĐK_Giữa HKII_Tiếng Việt 2
Đề KTĐK_Giữa HKII_Toán 2


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc