06/12/2019

Bộ Đề Kiểm tra giữa học kì 1 Lớp 4 và lớp 5 (có ma trận theo TT22)

Dưới đây là bộ đề KTĐK Giữa HKI của lớp 4 + 5 (Toán và Tiếng Việt) - Năm học 2017 - 2018. Bạn có thể bấm vào tên từng bộ để để tải về tham khảo.


Tải bản đầy đủ tại link bên dưới (bấm trực tiếp vào tên tài liệu bên dưới để tải về nhé):

Bộ đề KTĐK_Giữa HKI_Lớp 4_Năm học 2017 - 2018:
Đề Kiểm tra Toán lớp 4_Giữa HKI_Có ma trận
Đề Kiểm tra Tiếng Việt lớp 4_Giữa HKI_Có ma trận
Đề Kiểm tra Tiếng Việt lớp 4_Giữa HKI_Có ma trận_Đề số 2
Đề Kiểm tra Toán và Tiếng Việt Lớp 4_Giữa HKI_Có ma trận

Bộ đề KTĐK_Giữa HKI_Lớp 5_Năm học 2017 - 2018:
Đề Kiểm tra Toán lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận_Đề số 1
Đề Kiểm tra Toán lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận_Đề số 2
Đề Kiểm tra Toán lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận_Đề số 3
Đề Kiểm tra Toán lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận_Đề số 4
Đề Kiểm tra Tiếng Việt lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận
Đề Kiểm tra Tiếng Việt lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận_Số 2
Đề Kiểm tra Toán và Tiếng Việt lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận_Đề số 1
Đề Kiểm tra Toán và Tiếng Việt Lớp 5_Giữa HKI_Có ma trận_Đề số 2


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc