23/09/2019

Vở luyện nét cơ bản và chữ viết thường cỡ vừa

Ngoài việc có một tư thế ngồi viết đúng, cách cầm bút chính xác, thì bài học đầu tiên trong tập viết và luyện chữ đẹp chính là việc luyện tập và thực hành với các nét cơ bản. Bản mềm vở mẫu luyện các nét cơ bản được thiết kế dành riêng cho việc bắt đầu tập viết và luyện chữ đẹp của mọi đối tượng. 


Tải bản đầy đủ TẠI ĐÂY
Nguồn Tài liệu: Internet


Biểu tượng cảm xúcBiểu tượng cảm xúc