13/03/2020

MODULL BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KHỐI TIỂU HỌC (MODULL TH1 - TH45)


Bạn có thể bấm vào tên từng Modull để tải nội dung các Modull bồi dưỡng thường xuyên ở Tiểu học tại các link bên dưới (từ Modull 1 đến Modull 45):
(Tải bài thu hoạch của các Modull ở link dưới cùng nhé)

Module TH 45: Xây dựng cộng đồng thân thiện vì trẻ em 
Module TH 44: Thực hành giáo dục bảo vệ môi trường cho HS trong một số môn học ở TH 
Module TH 43: Giáo dục bảo vệ môi trường cho HS qua các môn học ở TH
Module TH 42: Thực hành giáo dục kĩ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở TH 
Module TH 41: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tiểu học qua các hoạt động giáo dục
Module TH 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản
Module TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học
Module TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học
Module TH 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học
Module TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học
Module TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích
Module TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích
Module TH 1: Một số vấn đề về tâm lý học dạy học ở Tiểu học

Link tải bài thu hoạch của các Modull TẠI ĐÂY

Đọc tiếp

23/02/2020

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 1 (Từ tuần 1 đến tuần 35)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 
(Nguồn: Thầy Đỗ Trung Hiệu - Thầy Vũ Văn Dương - Cô Hoàng Mai Lê)

Đọc tiếp

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 4 (Từ tuần 1 đến tuần 35)

DƯỚI ĐÂY LÀ PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN (MÔN TOÁN) LỚP 4.
(Sưu tầm từ đồng nghiệp)

Đọc tiếp

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 5 (Từ tuần 1 đến tuần 35)

DƯỚI ĐÂY LÀ PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN (MÔN TOÁN) LỚP 5.
(Sưu tầm từ đồng nghiệp)

Đọc tiếp

22/02/2020

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 3 (Từ tuần 1 đến tuần 35)

DƯỚI ĐÂY LÀ PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN (MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT) LỚP 3.
(Sưu tầm từ đồng nghiệp)

Đọc tiếp

21/02/2020

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 2 (Từ tuần 1 đến tuần 35)

DƯỚI ĐÂY LÀ PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN (MÔN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT) LỚP 2.
(Sưu tầm từ đồng nghiệp)

Đọc tiếp

Phiếu Bài tập cuối tuần Lớp 1 - Tuần 36 (kiểm tra)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 - Tuần 36 (kiểm tra)
(Nguồn: Thầy Đỗ Trung Hiệu - Thầy Vũ Văn Dương - Cô Hoàng Mai Lê)Đọc tiếp

Phiếu Bài tập cuối tuần Lớp 1 - Tuần 35

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 - Tuần 35
(Nguồn: Thầy Đỗ Trung Hiệu - Thầy Vũ Văn Dương - Cô Hoàng Mai Lê)Đọc tiếp

Phiếu Bài tập cuối tuần Lớp 1 - Tuần 34

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 - Tuần 34
(Nguồn: Thầy Đỗ Trung Hiệu - Thầy Vũ Văn Dương - Cô Hoàng Mai Lê)
Đọc tiếp

Phiếu Bài tập cuối tuần Lớp 1 - Tuần 33

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 - Tuần 33
(Nguồn: Thầy Đỗ Trung Hiệu - Thầy Vũ Văn Dương - Cô Hoàng Mai Lê)Đọc tiếp

Phiếu Bài tập cuối tuần Lớp 1 - Tuần 32

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN LỚP 1 - Tuần 32
(Nguồn: Thầy Đỗ Trung Hiệu - Thầy Vũ Văn Dương - Cô Hoàng Mai Lê)Đọc tiếp